Oceany, największy ekosystem naszej planety, są zagrożone. Ponad 30 procent światowych zasobów rybnych jest obecnie przełowionych, a ponad 30 procent raf koralowych i ssaów morskich jest w niebezpieczeństwie – wiele z nich to gatunki chronione, zagrożone lub krytycznie zagrożone wyginięciem.

Branża rybołówstwa działa w trudnym środowisku – warunki mogą być niebezpieczne, a przebywanie na morzu jest poważnym utrudnieniem dla egzekwowania przepisów i nadzoru. ONZ szacuje, że około 600 milionów ludzi utrzymuje się z rybołówstwa i akwakultury.

Przekształcenie sektora w kierunku zrównoważonej, niebieskiej gospodarki jest niezbędne, ponieważ systemy wodne mogą potencjalnie wspierać znacznie więcej osób, dostarczać niskoemisyjne białko i przyczyniać się do bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości. Należy to osiągnąć przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych i ekosystemów, które je podtrzymują.

King Oscar pozyskuje z dzikich łowisk z całego świata szeroką gamę gatunków ryb, w tym sardele, dorsze, śledzie, makrele, sardynki, szproty i tuńczyki. Naszym celem jest, aby do 2030 r. wszystkie te gatunki pochodziły z zasobów zarządzanych w ramach biologicznie zrównoważonych poziomów albo objętych programem poprawy.

Ponadto naszym priorytetem jest zadbanie, żeby wszystkie statki rybackie, z których korzystamy, wdrożyły najlepsze praktyki w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym
połowom oraz współczesnemu niewolnictwu.

W przypadku niektórych zasobów, które wykorzystuje spółka King Oscar, konieczna jest poprawa zarządzania. Na przykład makrela i śledź z Północnowschodniego Atlantyku posiadały certyfikat zgodnie ze standardem MSC do 2019 r., który został utracony z powodu przełowienia w stosunku do zaleceń naukowych. W odpowiedzi spółka Thai Union została jednym z członków-założycieli Grupy Wsparcia Gatunków Pelagicznych Północnego Atlantyku (North Atlantic Pelagic Advocacy, NAPA) – projektu doskonalenia rybołówstwa (Fishery Improvement Project, FIP), który ma na celu przekonanie różnych państw przybrzeżnych i rybackich zaangażowanych w rybołówstwo do ustanowienia kwot zgodnie z wiedzą naukową.

King Oscar wspiera cele NAPA i apeluje do wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie rybołówstwem o współpracę w celu sprawiedliwego podziału ilości zgodnie z wytycznymi naukowymi. W ramach prac nad osiągnięciem celu strategii SeaChange 2030 spółka King Oscar zbada również rozwój dalszych projekt.w FIP w kluczowych dla siebie regionach łowieckich w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania ryb i owoc.w morza na dzikich łowiskach.

Gatunki kluczowe dla King Oscar I ich źródła

Podejście King Oscar do akwakultury

W ramach strategii SeaChange 2030 spółki Thai Union sformułowaliśmy również nasze ambicje w zakresie odpowiedzialnej akwakultury. Chcemy, aby do 2030 r. wszystkie dorsze i łososie hodowlane w łańcuchu dostaw King Oscar były produkowane w sposób odpowiedzialny i spełniający wiarygodne standardy branżowe lub były objęte programem poprawy, który zminimalizuje wpływ na otaczający ekosystem. Chcemy również, aby do 2030 r. 100% farm, z których pozyskujemy surowce, było bezpiecznymi i godnymi miejscami pracy. Dorsz hodowlany, którego pozyskujemy do produkcji naszych produktów z wątroby z dorsza i produkcji oleju z wątroby dorsza, nie zawiera antybiotyków, a jego współczynnik wykorzystania paszy jest bardzo niski i wynosi około 1,5 (tj. 1,5 g paszy na 1 g hodowanej ryby).

Produkty