Zmiana klimatu to krytyczne zagrożenie dla ludzkości. Świat znajduje się obecnie na trajektorii, która przekracza najważniejszy krytyczny cel klimatyczny – do 2030 roku ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia powyżej średniej temperatury sprzed epoki przemysłowej. Krytyczne ekosystemy są zagrożone. Aby zapobiec niszczycielskim skutkom dla naszej planety i jej mieszkańców, musimy szybko ograniczyć globalne emisje gazów cieplarnianych (greenhouse gas, GHG).

King oscar, jako część thai union zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w swoich zakładach produkcyjnych o 42% do 2030 r I osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

Zobowiązania te obejmują zakresy 1, 2 i 3 , a cele Thai Union zostały zweryfikowane przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

W swoim łańcuchu wartości firma King Oscar będzie dążyć do ograniczenia emisyjności i osiągnięcia neutralności emisyjnej w związku z własną działalnością, zakupionymi towarami i usługami, paliwami i działaniami związanymi z energią, transportem i dystrybucją.

Badania sugerują, że w przypadku małych ryb pelagicznych, takich jak śledzie, sardynki i sardele, ślad węglowy jest niższy niż w przypadku jakichkolwiek innych źródeł białka zwierzęcego.

Najlepszy proces produkcyjny w swojej klasie

W King Oscar podejmujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i wody oraz wytwarzania odpadów w naszych fabrykach. W naszym polskim zakładzie produkcyjnym w Gniewinie projekty optymalizacyjne przyniosły znaczne oszczędności energii i wody, a także pozwoliły na ograniczenie odpadów żywnościowych.

W 2023 r. zainstalowaliśmy w Gniewinie panele fotowoltaiczne zakładając, że to rozwiązanie zaspokoi około 10% zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną, jak również ukończyliśmy projekty związane z instalacją oświetlenia LED, optymalizacją ustawień sprężarek powietrza i zmniejszeniem liczby pomp w naszym systemie suszenia. Co najważniejsze, instalacja nowej kotłowni parowej spowodowała zmniejszenie zużycia gazu o prawie 20%, a zużycia substancji chemicznych do wstępnego uzdatniania wody o 50%. W Gniewinie zainstalowano również zmodernizowany system oczyszczania ścieków, który znacznie obniża poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT). Suchy osad pozostały po oczyszczeniu ścieków jest wykorzystywany do produkcji energii przez lokalną firmę gazowniczą.

Od 2022 r. w Gniewinie 40% energii elektrycznej pozyskiwane jest ze źródeł odnawialnych, a naszym celem jest zwiększenie tej wartości procentowej w miarę upływu czasu. Nasz zakład w Svolvaer na Lofotach pobiera całą energię elektryczną z lokalnej sieci, która korzysta głównie z energii wodnej i wiatrowej.

Zrównoważone opakowania

Jeśli chodzi o opakowania, King Oscar wykorzystuje głównie stalowe i aluminiowe puszki, które można poddawać recyklingowi bez końca. Nasz puszki wykonane są z bardzo wydajnych materiałów opakowaniowych – na przykład nowoczesne puszki są bardzo lekkie, oferują długi okres przydatności do spożycia, pomagając zminimalizować ilość odpadów żywnościowych, a przechowywanie w temperaturze otoczenia nie wymaga chłodzenia i związanego z tym zużycia energii. Aluminiowe i stalowe puszki używane przez King Oscar można również łatwo poddać recyklingowi.

Dzięki naszemu zobowiązaniu do zapewnienia w 100 % zrównoważonych opakowań do 2025 r. w ramach strategii SeaChange. 2030, zbadamy możliwości zmniejszenia wagi opakowań, usunięcia niepotrzebnych tworzyw sztucznych i zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. Zamierzamy również przeprowadzić analizę cyklu życia, aby ocenić nowe opakowania.

W 2023 r. 75 % produktów spółki King Oscar wyprodukowano w opakowaniach w pełni nadających się do recyklingu, a kolejne 24 % w opakowaniach, które można poddać recyklingowi, chociaż sieci recyklingu zazwyczaj ich nie obsługują .

Dodatkowo puszki aluminiowe używane przez firmę zawierały około 40 % materiałów pochodzących z recyklingu, a puszki stalowe zawierały prawie 60 % materiałów pochodzących z recyklingu. W 2022 r. fabryka w Gniewinie zmieniła opakowania pośrednie dla 615 000 puszek rocznie z folii termokurczliwej z tworzywa
sztucznego na tekturę, co zaowocowało rocznym ograniczeniem ilości tworzyw sztucznych o 1071 kilogramów.

  1. Względem naszego poziomu bazowego z 2021 r.
  2. Definicje zakres.w gaz.w cieplarnianych 1, 2 i 3 można znaleźć na stronie:https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf

Produkty