Jak wygląda wynagrodzenie za pracę?

Gwarantujemy terminowe wypłaty. Oprócz podstawowego wynagrodzenia naszej załodze proponujemy bonus, premie i dodatki uzależnione od wyników, pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska. Bonus produkcyjny naliczany jest już od pierwszego dnia pracy. Dla naszych pracowników organizujemy również konkursy z zakresu LEAN i BHP, w których można otrzymać nagrody pieniężne.