Czy praca w zakładzie jest bezpieczna?

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników do priorytet. Zapewniamy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i środki ochrony osobistej (głowy, twarzy, rąk i słuchu). Posiadamy najważniejsze certyfikaty i standardy produkcyjne, które gwarantują bezpieczeństwo naszych produktów i pracowników.

Dbając o zdrowie naszych pracowników przygotowaliśmy również ćwiczenia zapobiegające chorobom zawodowym, a w zakładzie dyżuruje lekarz i pielęgniarka, którzy udzielają bezpłatnych konsultacji. Wprowadziliśmy również badania z zakresu profilaktyki antynowotworowej.