Informacje prawne i prywatność

Witamy na stronie firmy Thai Union Poland Sp. z o.o.. Odwiedzając ją, akceptujesz, bez żadnych wyjątków wszelkie opisane poniżej warunki, wyłączenia i politykę prywatności. Ponieważ co pewien czas możemy zmieniać naszą politykę prawną, należy regularnie się z nią zapoznawać.

Warunki korzystania z naszej strony

Strona internetowa Thai Union Poland Sp. z o.o. w swojej obecnej formie może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych. Firma Thai Union Poland Sp.z o.o., związane z nią organizacje/firmy i ich przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do zmiany jej treści w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: 1) możliwe skutki powyższych zmian, 2) nieprecyzyjne informacje, błędy drukarskie, pominięcia lub przyszłe stwierdzenia w treści naszej strony, lub 3) za wszelkie dopuszczone prawnie straty.

Cała treść strony Thai Union Poland Sp. z o.o., łącznie z obrazami i tekstem, jest chroniona prawem autorskim. Żadnych znajdujących się na niej informacji nie należy interpretować jako zezwalających na korzystanie z licencji, praw patentowych, praw autorskich, czy znaków handlowych firmy Thai Union Poland Sp. z o.o. lub jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uzyskania specjalnego pozwolenia. Niedozwolone są wszelkie nieautoryzowane próby wykorzystania treści strony internetowej mogące łamać prawa autorskie, regulacje prawne dotyczące znaków towarowych i/lub prywatności.

Osoby odwiedzające naszą stronę zobowiązują się do niepodejmowania żadnych niedozwolonych działań, takich jak łamanie prawa własności, zniesławienie, pomówienie, obsceniczność, wygłaszanie nieprawdziwych twierdzeń, podszywanie się pod inne osoby, nieakceptowane reklamy, fałszerstwa, czy naruszanie bezpieczeństwa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Strona internetowa Thai Union Poland Sp. z o.o. została stworzona w celu udzielania ogólnych informacji, ale nie jest weryfikowana przez pracowników służby zdrowia lub organy regulacyjne i nigdy jej celem nie było zastępowanie profesjonalnych porad medycznych czy leczenia.

Ani firma Thai Union Poland Sp. z o.o. ani żadne związane z nią organizacje/firmy lub ich przedstawiciele nie gwarantują przydatności użytkowej produktów, treści i materiałów przygotowanych na potrzeby strony do jakichkolwiek celów. Dotyczy to także informacji zawartych na stronach osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na tej stronie.

Strona internetowaThai Union Poland Sp. z o.o. może zawierać linki do stron osób trzecich. Linki te zostały opublikowane jedynie dla wygody osób ją odwiedzających i nasza firma nie obejmuje ich żadnymi pośrednimi lub bezpośrednimi gwarancjami, nie wspiera też i nie promuje w żaden sposób znajdujących się na nich produktów, usług, porad czy informacji.

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność osób odwiedzających naszą stronę i chcemy, aby czuły się one bezpiecznie korzystając z niej i komunikując się z nami. Żadne dane osobowe dobrowolnie przekazane firmie Thai Union Poland Sp. z o.o., takie jak imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy i adres e-mail nie będą w sposób celowy udostępniane żadnym, nieuprawnionym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.

Strona ta może korzystać z technologii cookies, która ma usprawnić używanie jej. Używane przez nas cookies nie zawierają żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację, nie mogą też zmieniać profilu systemu osoby odwiedzającej lub zbierać informacji z twardego dysku jej komputera.